mediAArquitectura

Amb més de vint anys d’experiència al sector, a mediAArquitectura oferim un servei integral a cada projecte, entès com a seqüència contínua de decisions conjuntes, sempre de manera propera i en col·laboració amb una àmplia xarxa d’especialistes que permet configurar l’equip pluridisciplinar que cada projecte arquitectònic necessita. L’activitat projectual es compagina i es complementa amb l’activitat legal (redacció de dictàmens pericials particulars i judicials i de valoracions immobiliàries i urbanístiques) i amb la gestió integral de promocions (Project Manager) tant d’obra nova com de rehabilitació.

Fotografía-de-obra-en-realización
Fotografía-escalera-en-obras-Albert-Pascual

Projectes de reforma i obra nova

Conceptualització de projectes i planificació d’estratègies.

Redacció de projectes i direcció d’obra nova i rehabilitació integral.

Project Manager: 

Gestió de projectes, tramitació de llicències d´obra i sol·licitud de pressupostos.

Assessorament d´inversions i promocions immobiliàries.

Dictàmens pericials

Redacció de dictàmens pericials particulars i judicials.

Valoracions urbanístiques i immobiliàries.

Fotografía-escalera-en-obras-Albert-Pascual